Mekens vänner

Skulpturen Ulla juridikens gudinna kommer att invigas lördag den 1 juli klockan 15:00 i FredsSkulpturParken.

Vi hälsar alla välkomna till invigningen i denna unika park.


Detta är en fin donation från Richard Brixel Art Foundation stiftelse.


Brixel-stiftelsen har donerat en skulptur ”Ulla” ett verk av framlidne skulptören Richard Brixel.

 Invigningen beräknas att ske under våren 2023.

 Ulla på väg till SkulpturParken från Brixelgården i Måla vid Hjälmaren
Ulla på plats, lite arbete återstår
Ulla (Rättvisans gudinna)