Mekens vänner


Nu är vi äntligen igång med förrådet som vi behöver. Detta är ett projekt som Leader Mälardalen stöder. Vi har lagt plattor under bänkar och gång. Buskar är planterade och vi ska grusa lite mer på olika ställen. Vårt mål är att visa en trevlig FredsSkulpturPark för alla besökare.
Årets Fredskonsert kommer att äga rum på FN – dagen 24 oktober om inga restriktioner ändras.

Vi har nu fyllt på jord i den ojämna gräsmattan.

Förrådet är nu klart.


Skulpturparken hade den 1/4 besök från Vasagymnasiets Hotell och Turist-program.