Mekens vänner

Fredsskulpturpark

I det vackra Jädersbruksområdet har under år 2020 en unik fredsskulpturpark skapats. Parken består av 17 stora fredsskulpturer som tillverkats av utrangerat krigsmaterial.

Parken är öppen för allmänheten och det är fri entré.
Plats: Invid Jädersbruks Herrgård.

Konstverken skapades på plats i Arboga av 15 svenska och internationella konstnärer sommaren 2012. Initiativtagare till projektet var den svenska skulptören Richard Brixel. Projektet som gick under namnet Peace monuments of war material fick stor uppmärksamhet då konstnärer från Europa, USA och Kina möttes i Arboga under tre veckor sommaren 2012 och resultatet är denna Fredskulturpark.

Kulturföreningen Mekens Vänner

Skulpturerna ägs av den idella kulturföreningen Mekens Vänner. Föreningen verkar för att utveckla och arrangera aktiviteter som har en anknytning till fred. De vill skapa ett centrum som värnar om familjen och freden. Sedan 2016 genomförs årligen en fredskonsert i Arboga. Där sker samverkan med föreningar, organisationer och företag.


SKYLTEN GAV UPP!

Efter den kraftiga blåsten i slutet av januari vek den stora skylten ner sig.
 Nu har vi lite att bestyra med för att få den på plats.

 Årsmötet äger rum 23 mars klockan 17.30
  i Studieförbundets lokaler Jädersvägen 1  Arboga

 Ingen föranmälan behövs!