Mekens vänner

KULTURFÖRENINGEN

18/2 2023        

Bästa medlem!

Tiden går fort, nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2023.

Ditt / Ert medlemskap i Kulturföreningen Mekens Vänner betyder mycket för föreningen. 

Medlemsavgiften är 100 kr / person alt. 200 kr / familj på samma adress. (OBS! ange NAMN på inbetalningen)

  Betala till Bg 5955-6233 eller Swish 1234349825  

FredsSkulpturParken kräver mycket arbete och eftersom vi är en liten ideell förening behöver vi ditt stöd för fortsatt verksamhet.

Vill du bli ny medlem? För eventuella bidrag stora som små, för guidning kontakta oss gärna!

Ordf. Hasse 0730-874764  eller vår kassör Pär 0730-572571                                                                    

Årsmötet äger rum tisdag 21 mars kl. 18,00 i Vuxenskolan Jädersvägen 1.