Mekens vänner

Årsmöte 2024: 19 mars kl 18.30

Plats: Vuxenskolans lokaler Jädersvägen 1 Arboga

Information:

Medlemsavgiften är 100 kr/ person alt. 200 kr /familj på samma adress. (ange NAMN på inbetalningen)

till Bg 5955-6233 eller Swish 1234349825